Linssit

Silmälasien linssit näkökyvyn mukaan:

[accordion]

Yksiteholinssit

Yksiteholinsseissä on ainoastaan yksi voimakkuus, ja linssit on tarkoitettu parantamaan näkemistä joko etäälle tai lähemmäksi tai vaikkapa tietokoneen näytön katseluun.  

Hinnat alkaen 28 €/pari.

Yksiteholinsseillä voidaan tarkoittaa joko niin sanottuja plus- tai miinuslinssejä. Miinuslinssejä eli kaukovoimakkuuksilla varustettuja laseja käytetään yleensä koko ajan ja autolla ajettaessa, televisiota katseltaessa ja elokuvissa käydessä. Nuoremmat henkilöt voivat hyvin käyttää tällaisia laseja  myös näyttöpäätteellä työskentelyyn. 

Kaukovoimakkuuksilla varustettuja laseja lukemiseen 35-50 cm päästä ja/tai tietokoneen käyttöön määrätyn linssien tehon mukaisesti.  

Kaukovoimakkuuslasit 

Noin puolet silmälaseja käyttävistä tarvitsee kaukovoimakkuudella varustetut lasit eli yleisemmin miinuslasit.Tällaisia silmälaseja käytetään koko ajan. Yleensä tällaisten silmälasien käyttö aloitetaan nuorena, joko teini-iässä tai noin 20-vuotiaana. Likinäköisyydelle ei ole yhtä selitystä, ja oma osansa on sekä perinnöllisillä tekijöillä että ympäristöllä. Likinäköisyys ei parane silmälasien käyttöä välttämällä tai näkökykyä harjoittamalla. Harjoitukset vaikuttavat kuitenkin positiivisesti silmälihaksiin, joten silmälihasten koordinaatiota ja mukautumista on mahdollista parantaa.

Lukuvoimakkuuksilla varustetut lasit

Nuorille ei yleensä määrät lukemiseen sopivilla voimakkuuksilla varustettuja laseja eli pluslaseja, sillä näkökyvyn mukautuminen kompensoi näkökyvyn puutteellisuutta. Lukemisvoimakkuuksilla varustetut lasit määrätään nuorille yleensä vain silloin, kun näkökykyä on korjattava todella paljon. Lukulaseja määrätään yleisesti kuitenkin vanhemmille henkilöille. 

Ikänäkö 

Useimmat tarvitsevat lukulasit 40. ikävuoden jälkeen. Toisinaan myös kaukonäkölaseja käyttävät tarvitsevat lukulasit lähelle näkemisen heikentyessä iän myötä. Ensimmäiset vaikeudet ilmenevät 30-50 cm etäisyydelle katsottaessa, ja  noin 55 vuoden iässä näyttöpäätteen käyttö (etäisyys 50-70 cm) on jo hankalaa  tai ainakin kaukovoimakkuuksilla varustetut lasit on otettava pois päästä. Kaukonäkölaseja tarvitaan kuitenkin edelleen.

Kaksiteholinssit

Kaksiteholinssit on tarkoitettu pääasiassa yli 40-vuotiaille, jotka tarvitsevat kaksiteholaseja nähdäkseen sekä lähelle että kauas. Hinta alkaen 173€/pari

Moniteholinssit jaetaan yleensä kahteen ryhmään eli rajattomiin ja rajallisiin. Rajattomien linssien avulla näkee selvästi kaikilla etäisyyksillä ja tarkennus tapahtuu päätä liikuttamalla. Linssien yläosassa on kauas katsomiseen tarkoitetut voimakkuudet ja aivan alaosassa puolestaan lukemiseen sopiva voimakkuus. Linssin keskellä voimakkuus vaihtuu toiseen saumattomasti, joten myös näyttöpäätetyöskentely on ongelmatonta. Rajattomien linssien käyttö vaatii aluksi hiukan totuttelua.  
Näöntarkastuksessa tai oston yhteydessä näiden lasien toimintaperiaatteen esittely asiakkaalle on tärkeätä, jotta asiakas tietää mitä uusien lasien käyttö tuntuu. Rajalliset linssit ovat yksinkertaisemmat, ja niillä näkee ainoastaan lähelle ja kauas, ja näiden etäisyyksien väliin jäävä näköalue on epäselvä. Nämä linssit ovat nykyään siirtymässä pois käytöstä.

Lue lisää rajattomista linsseistä

Nova HD: Laajemman näköalueen tarjoavat Novan rajattomat silmälasien linssit takaavat hyvän kontrastin ja luonnollisen näkökyvyn kaikilla etäisyyksillä. Tavallisiin rajattomiin moniteholaseihin verrattuna rajattomien Nova HD -moniteholinssien näköalue luettaessa ja kauas katsottaessa on 20 % laajempi. Nämä linssit sopivat hyvin erilaisten digitaalisten laitteiden käyttöön ja siirtyminen eri näköalueiden välillä on sujuvaa. Sopivuuden varmistamiseksi                                          erityisesti kehysten istuvuus sekä asiakkaan elämäntyylin asettamat vaatimukset huomioidaan. 

Nova Tiny: Muodoltaan asfääriset ja hyvin kapeisiin kehyksiin sopivat digitaalisesti pintakäsitellyt rajattomat moniteholinssit. Asennuskorkeus alkaen 13 mm. Leveä näköalue lähellä, keskivälillä ja kaukana. 

 

Nova 3Di: Rajattomat moniteholinssit, joiden valmistuksessa hyödynnetään pitkälle kehitettyä valonsäteen jäljittämiseen perustuvaa ray tracing -teknologiaa. Nova 3Di -linssit ovat eräät korkeateknologisimmat tällä hetkellä markkinoilla saatavissa olevat linssit. Takapinta voidaan käsitellä kokonaan. Free form -teknologian ansiosta linssit voidaan valmistaa siten, että reunoissa on tuskin lainkaan vääristymiä, ja paras näkökyky voidaan taata                                                      huomioimalla käyttäjän yksilölliset vaatimukset. 

Nova Plus: Vähemmän vääristävät ja leveämmän näköalueen tarjoavat asfääriset linssit, joiden takapinta voidaan muotoilla. Linssin suunnittelussa käytetään Abberation Filter System -järjestelmää sekä binocular balancing -menetelmää. Erinomaisen hinta- ja laatusuhteen omaavat linssit. 

Perinteiset moniteholinssit. Tavalliset pehmeät moniteholinssit takaavat keskileveän näköalueen kauas, lähelle ja                               keskietäisyyksille.

 Näkökentät erilaisilla rajattomilla moniteholinsseillä:

            Nova HD                      Nova 3Di                       Nova Tiny                  Nova Plus          perint. moniteholinssit

Entistä leveämmän näköalueen lähilinssit 

Silloin kun yksiteholasit eivät enää riitä näyttöpäätetyöhön (keskinäköalue) tai lukulasit haittaavat työskentelyä,  mutta näyttöpääte on tarpeen nähdä selvästi, leveämmän näköalueen linsseillä varustetut silmälasit voivat olla ratkaisu.

Hinnat alkaen 63 €/pari.

Tällaisissa linsseissä on useampi eri voimakkuus, ja niiden avulla nähdään yhtä hyvin sekä näyttöpääte että muu työpiste. Näiden linssien näköalue vaihtelee välillä 40-150 cm iästä ja kirjoitetusta silmälasireseptistä riippuen. Usean eri voimakkuuden ansiosta eri etäisyyksille ei tarvita enää eri laseja eikä laseja tarvitse aina ottaa pois päästä. Näihin linsseihin tottuu myös nopeasti. Eri valmistajilla on omat nimensä näille linsseille, ja tällaisia linssejä ovat esimerkiksi myös Traditional Office, Interview 080 ja 130.

Erityisen hyvin toimistotyöhön soveltuvat myös korkeintaan neljän metrien etäisyydelle parannetun näköalueen takaavat lasit, jotka sopivat esimerkiksi kokin, lääkärin, muusikon, taiteilijan, kirjanpitäjän ja autoasentajan työhön. Tällaisilla silmälaseilla voi lukea, tehdä näyttöpäätetyötä ja niillä näkee myös korkeintaan neljän metrin päässä olevat esineet tai henkilöt. Siirtyminen lähialueelta keskinäköalueelle on sujuvaa. Eri valmistajilla on eri nimiä näille laseille, ja näitä ovat esimerkiksi Nova Office ja Computer 3V.

Mukautuvat yksiteholinssit

Mukautuvia silmälasilinssejä tarvitsevat sellaiset, yleensä 16-40-vuotiaat henkilöt, joiden silmät väsyvät luettaessa tai näyttöpäätetyössä.
Hinnat alkaen 132 €/pari. 

Linssien alaosassa on pienempi miinus voimakkuus tai isompi plus voimakkuus, joten silmät eivät väsy jatkuvasta lähelle katsomisesta. Eri valmistajilla on omat nimensä näille linsseille, ja tällaisia linssejä ovat esimerkiksi Nova Easy, Anti-Fatigue. 
Ennen pidemmällä näköalueella varustettujen ja mukautuvien linssien tilaamista kannattaa keskustella asiasta optikon tai silmälääkärin kanssa juuri oikean voimakkuuden määrittämistä varten.

[/accordion]

Aurinkolasit voimakkuuksilla:

[accordion]

Tummentuvat silmälasilinssit.

Tummentuvat silmälasilinssit ovat sisällä tavalliset läpinäkyvät, mutta tummentuvat ulkona UV-säteilyn voimakkuuden mukaan ja suojaavat silmät myös kirkkaalta auringonvalolta.  Hinnat alkaen 140 €/pari.

Tummentuvat linssit voidaan asentaa kaikenlaisiin kehyksiin, ja valittavissa on useita voimakkuuksia sekä materiaaleja. Tummentuvia linssejä on saatavissa kolme eri sävyä: harmaat, ruskeat ja vihreät. Uudistuneen Chromea 7 -teknologian ansiosta tummentuvat linssit reagoivat paremmin sekä suoraan että heijastavaan valoon ja toimivat myös hyvin lämpimässä säässä.

Uudet tummenevat silmälasien linssit ovatkin entistä tummemmat. Linssit tummentuvat parhaiten 23 °C lämpötilassa, jolloin harmaat lasit tummentuvat 88 % ja ruskeat 86 %. Lämpimällä säällä (esim. 35 °C) uudenlaiset tummentuvat linssit ovat edeltäjiään tummemmat (harmaat 79 % - aiemmin 73 %; ruskeat 75 % - aiemmin 69 %). 
Autossa tummenevat linssit ovat jopa 15 % tummemmat. Linssit tummuvat nopeasti 70 % noin 35 sekunnissa). Linssien vaalentuminen riippuu useasta eri tekijästä, kuten esimerkiksi siitä kuinka tummiksi linssit ehtivät ulkona tummua, lämpötilasta sekä optisesta voimakkuudesta. Linssien vaalentuminen täysin läpinäkyviksi voi kestää 6-10 minuuttia. 

XTRActive eli autossa tummuvat linssit 

XTRActive-linssit tummuvat autossa (jopa 50 % 27 ºC lämpötilassa) sekä ulkona (jopa 80 % 35 ºC lämpötilassa). Hinta alkaen 165 €/pari.

Tavallisiin läpinäkyviin linsseihin verrattuna, näissä linsseissä on huomaamattomampi sävy myös sisätiloissa. Sävytys suojaa silmiä kirkkaalta valolta. Nämä linssit ovat saatavissa ainoastaan harmaansävyisenä. XTRActive-linssit suojaavat silmät sataprosenttisesti UVA- ja UVB-säteilyltä ja toimivat yhtä hyvin sekä kylmässä että lämpimässä säässä

Tummentuvat Drivewear-linssit

Drivewear-linsseissä yhdistyvät polarisoivien linssien heijastamattomuus sekä valon mukaan tummenevien linssien parhaat ominaisuudet. Hinta alkaen 290 €/pari.

Nämä lasit eivät sovellu sisätiloissa käytettäviksi, sillä hämärässä valossa tai pilvisellä säällä ne muuttuvat vähitellen keltavihreiksi, mikä takaa hyvän kontrastin ja vähentää valon aiheuttamaa häikäisyä. Autossa linssit muuttuvat pronssivärisiksi, jolloin värit erottuvat selkeämmin ja etäisyydet on helpompi havaita. Linssit ovat punaruskeat kirkkaassa auringonvalossa ja linssit suodattavat liiallisen valon ja takaavat hyvän näkökyvyn.

Sävytetyt linssit

Aurinkolaseissa on yhteensä viisi eri tummuutta, jotka merkitään numeroilla 0-4.

Hinnat alkaen 55 €/pari.

Ryhmään 0 kuuluvat linssit ovat vaaleimmat ja ne läpäisevät myös valoa tehokkaimmin. Ryhmään 4 kuuluvat linssit ovat puolestaan tummimmat, ja vain 5-8 % valosta läpäisee linssin. 4. ryhmän linssejä ei voi käyttää autolla ajettaessa.Kaikissa optikkoliikkeistä ostetuissa sävytetyissä/tummennetuissa aurinkolaseissa on 100 % UV-suoja – myös kaikkien vaaleimmissa linsseissä. Aurinkolaseja valittaessa erityistä huomiota on kiinnitettävä linssin tummuuteen sekä sävyyn, sillä näistä ominaisuuksista riippuu myös silmään pääsevän valon määrä, mahdollinen värien vääristyminen ja kontrastien selkeys. Värineutraaleja sävyjä ovat harmaa, vihreä ja ruskea. Värineutraalisus tarkoittaa sitä, että tällaiset linssit vähentävät valon kirkkautta siten, että värit näyttävät vielä luonnollisilta. 


Tällaiset linssit on tarkoitettu ennen kaikkea kirkkaan valon ja silmien väsymisen vähentämiseen keskimääräisessä ja kirkkaassa auringonvalossa. Harmaat linssit näyttävät ruskeita tummemmilta. Ruskea ja vihreä vääristävät värejä hiukan enemmän kuin harmaa, mutta toisaalta kontrasti on parempi. Keltainen, kullan- ja meripihkankeltainen takaavat erinomaisen kontrastin. Tästä syystä tällaiset linssit sopivat erityisen hyvin hiihtäjille, lumilautailijoille ja muille talviurheilulajeja harrastaville. Parempi kontrasti myös vaativissa valo-olosuhteissa.


Linssit eivät vähennä valon kirkkautta, joten ne sopivat paremmin käytettäväksi tavanomaisessa ja hämärässä valossa. Vaaleanpunaiset ja punertavat sävyt tekevät maailmasta iloisemman näköisen. Nämä sävyt takaavat erinomaisen näkyvyyden hämärässäkin ja parantavat kontrastia, joten ne sopivat hyvin hiihtoon ja lumilautailuun pilvisellä säällä. Tällaiset linssit parantavat näkyvyyttä sinisellä ja vihreällä taustalla, joten ne sopivat hyvin autolla ajamiseen ja esimerkiksi metsässä liikkumiseen. Peilipinta heijastaa suuremman osan valosta takaisin. Ympäristö näyttää tavanomaista tummemmalta peililaseja käytettäessä, joten näihin linsseihin valitaan yleensä vaaleammat sävyt. Peilipinta vähentää linssin läpäisevän valon määrää noin 10-60 %, joten tällaiset linssit sopivat hyvin olosuhteisiin, joissa on paljon heijastavia pintoja, kuten esimerkiksi rantaan, vesille ja hangille ja lumisille rinteille. Tällaiset linssit sopivat hyvin myös herkkäsilmäisille. 


Pinta on erittäin herkkä naarmuuntumaan, ja suolainen vesi on erityisen haitallista tällaiselle pinnalle. Tästä syystä linssien puhdistuksessa on noudatettava erityistä huolellisuutta ja erityisiä silmälasien puhdistukseen tarkoitettuja nesteitä ja puhdistusliinoja on käytettävä. Peililaseja takapinnan heijastumat voivat haitata enemmän tavanomaisiin aurinkolaseihin verrattuna. Liukuvärillä silmälasien linsseissä yläosa suojaa silmiä kirkkaalta valolta ja alaosa on vaaleampi lähelle katsomista varten.

j

Polarisoidut linssit

Polarisoitu valo muodostuu heijastavien ja hajautettujen valonsäteiden vaikutuksesta 

Hinnat alkaen 165 €/pari.

Tämä heikentää näköalueen terävyyttä sekä lähelle että kauas katsottaessa, silmissä voi myös tuntua epämukavaa tunnetta ja jännitettä. Polarisoiduissa linsseissä oleva suodatin estää polarisoituneen valonsäteen etenemisen ja tällaisia aurinkolaseja käytettäessä näköalue on selkeämpi sekä terävämpi ja värimuutokset ovat mahdollisimman pienet. 
Polarisoiduista laseista on eniten hyötyä autolla ajaville sekä esimerkiksi vesiurheilulajeja harrastaville. Värivalikoimaan kuuluvat ruskea, harmaa ja vihreä (materiaalin taitekertoimesta riippuen). Tummuus vastaa ryhmän 3 aurinkolaseja.

Kuperat aurinkolasien linssit

Urheilukäyttöön tarkoitetuissa aurinkolaseissa on valinnanvaraa. Edullisin tapa on hankkia aurinkolasit, joiden kehysten sisäpuolelle voi kiinnittää optiset linssit. Toinen mahdollisuus on tilata urheilukäyttöön tarkoitettujen aurinkolasien valmistajalta omilla voimakkuuksilla varustetut sopivanmalliset aurinkolasit. Kolmas vaihtoehto on tilata erityiset kuperat linssit omiin kuperiin aurinkolasien kehyksiin, ja varmistaa siten hyvä näkökyky, suojautuminen kirkkaalta valolta sekä UVA- ja UVB-säteiltä.

Kuperat linssit alkaen 184 €/pari.

Lisäksi voidaan valita sopivat linssit, joiden sävy sekä muut ominaisuudet vastaavat suunniteltua käyttöä. Kannattaa muistaa, että lisäksi on olemassa myös muita vähäisempiä rajoituksia ja suosituksia, joiden mukaan kuperien lasien käyttö ei ole suositeltavaa. 

Liikkeidemme asiantunteva henkilöstö auttaa valitsemaan sopivat linssit.

[/accordion]

Silmälasien linssien materiaalit

Silmälasien linssit valmistetaan muovista, mineraalilasista tai polykarbonaatti-muovista. Myydyimmät ovat muovilinssit, sillä niiden keveys ja kestävyys sekä myös 90-100 % UV-suojaus ovat etuja mineraalilasilinsseihin verrattuna.  Polykarbonaatti-muovin etuna on  iskukestävyys, mutta linssien optinen laatu on heikompi muihin materiaaleihin verrattuna.

[accordion]

Lue lisää

 • indeksi 1.5 jopa 50 % kevyempi kuin mineraalilasi. Erinomainen optinen läpinäkyvyys. Sietää myös vähäiset hitsauksen aiheuttamat kipinät. Sopii  kaikkiin kehyksiin ruuvikehyksiä lukuun ottamatta. Sopii erinomaisesti korkeintaan  +/- 2.5 voimakkuuksille
 • indeksi 1.53 kevyin muovimateriaali ja erinomainen optinen laatu. 100 % UV-suoja. Iskunkestävä: ainoa muovilinssi polykarbonaatti-muovilinssejä lukuun ottamatta, joka on läpäissyt kaikkein vaativimmat iskunkestävyystestit sekä suurella nopeudella tehtävät törmäystestit ja vastaa myös ANSI Z87 standardin asettamia vaatimuksia. Kestävä linssi, joka sopii erinomaisesti puolikehyksiin. Materiaalina käytettävä Trivex on noin 10 % kevyempi ja samalla myös jopa 10 % polykarbonaatti-muovia paksumpi. Taitekertoimen vuoksi nämä linssit sopivat erittäin hyvin voimakkuuksille +3.0... -3.0. 
 • indeksi 1.56 20 % ohuempi linssi indeksin 1,5 muovilinsseihin verrattuna
 • indeksi 1.59 30 % indeksin 1.5 linssejä kevyempi. Iskunkestävä linssi, joka on läpäissyt vaativimmat eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset turvallisuustestit. Polykarbonaatti-muovia käytetään tästä syystä lasten silmälaseissa sekä suojalaseissa. Optinen laatu on heikoin muihin muovilinsseihin verrattuna. UV-suoja 100 %.  
 • indeksi 1.6 30 % ohuempi indeksin 1.5 muovilinsseihin verrattuna. Sopii kaikkiin kehyksiin, myös ruuvikehyksiin. Sopiva vaihtoehto alkaen voimakkuuksista +2.5/- 3.0. 
 • indeksi 1.67 40 % ohuempi kuin indeksin 1.5 muovilinssi. Jopa kuusi kertaa iskunkestävämpi. Sopii kaikkiin kehyksiin, myös ruuvikehyksiin. Sopiva vaihtoehto voimakkuuksista +3.0/- 4.0 alkaen.
 • indeksi 1.74 50 % ohuempi kuin indeksin 1.5 muovilinssi. Jopa kolme kertaa kevyempi kuin mineraalilasilinssit. Ei sovellu käytettäväksi ruuvikehyksissä. Mahdollistaa ohuempien ja kevyempien linssien valmistuksen myös suurille voimakkuuksille. Suositeltu linssi voimakkuuksista  +/- 5.0 alkaen.

[/accordion]

Linssien pinnoitteet

Silmälasien linsseihin tehdään perusmateriaalin lisäksi myös pinnoitteet kestävyyden sekä naarmuuntumattomuuden parantamiseksi ja pinnan heijastuksen vähentämiseksi.

[accordion]

Lue lisää

Muovimateriaalit ovat mineraalilasia kevyempiä ja naarmuuntuvat siitä syystä helpommin.  

Linssien pinnat kovitetaan naarmuuntumisen vähentämiseksi. 

Linssien etu- ja takapinnasta heijastuu noin 8 % valosta. Heijastuminen väsyttää silmiä ja heikentää näköalueen selkeyttä ja kontrastia. Heijastamatonta pinnoitusta käytettäessä heijastuksen määrä on noin 1-3 %. Heijastamaton pinnoitus eli AR-poinnoitus tekee laseista myös kauniimmat, sillä heijastuksen sijasta linssin takaa näkyvät silmät. Heijastamattoman pinnoitteen lisäksi linssit voidaan käsitellä puhdistamista helpottava liukkaalla pinnoitteella, mikä vähentää myös sähköisyyttä, likaantumista ja tekee linsseistä vettä hylkivät. Erilaisia pinnoitteita:

 • HC - kova pinta. Linssit sietävät paremmin naarmuuntumista. Ei kuitenkaan suojaa kokonaan naarmuuntumiselta, joten linssit voi puhdistaa ainoastaan vastaavilla aineilla. 
 • HMC - Heijastamaton ja naarmuuntumaton pinnoitus. Vähentää heijastusta linssin sisä- ja ulkopinnalla. 90 % UV-suoja (380 nm saakka).  
 • HMC+EMI - Heijastamaton ja naarmuuntumaton sekä likaa hylkivä ja sähköisyyttä vähentävä pinnoitus. Pinta on liukkaampi ja helppo hoitaa. 20 % suoja sähkölaitteiden sähkömagneettista säteilyä vastaan. Vähentää silmien väsymistä. 
 • Satin- Heijastamaton ja naarmuuntumaton pinnoitus sekä likaa ja vettä hylkivä pinnoitus. 90 % UV-suoja (380 nm saakka). 
 • Satin (EP) - Heijastamaton ja naarmuuntumaton pinnoitus sekä likaa ja vettä hylkivä pinnoitus. Pinta on liukkaampi ja helppo hoitaa. Hionnan ajaksi linsseihin laitetaan suojamuovi naarmuuntumisen välttämiseksi. Muovi poistetaan ennen lasien käyttöönottoa. Vain varastossa olevat linssit. UV-suoja 90 % (380 nm saakka). 
 • Satin+ - Heijastamaton ja naarmuuntumaton pinnoitus sekä vettä hylkivä ja sähköisyyttä vähentävä pinnoitus. Pinta on liukkaampi ja helppo hoitaa. Hionnan ajaksi linsseihin laitetaan suojamuovi naarmuuntumisen välttämiseksi. Muovi poistetaan ennen lasien käyttöönottoa. Vain erikseen tilattaessa. UV-suoja 90 % (380 nm saakka). 
 • Satin+Blue - Heijastamaton ja naarmuuntumaton ja likaa hylkivä ja sähköisyyttä vähentävä pinnoite. Pinta on liukkaampi ja helppo hoitaa. 20 % suoja sähkölaitteiden aiheuttamaa sähkömagneettista säteilyä vastaan. UV-suoja 100 % (400 nm saakka). Satin+Blue -pinnoitteella varustetut linssit sopivat hyvin selkeämmän ja miellyttävän näköalueen varmistamiseen sekä myös erilaisten digitaalisten laitteiden parissa työskenteleville. Satin+Blue  -pinoitteella varustetut silmälasit takaavat paremman kontrastin, jossa on vähemmän heijastuksia. Vähentää silmien väsymistä.

[/accordion]

Linssien suunnittelu

Silmälasien linssit valmistetaan pääasiassa asfäärisinä ja sfäärisinä linsseinä.

[accordion]

Lue lisää

Nämä sanat viittaavat linssien etu- ja takapinnan kuperuuteen. Sfäärisissä linsseissä linssin koko etupinta on yhtä kupera. Asfäärisissä linsseissä etupinta on puolestaan litteämpi. Usein asfäärsen linssin taitekerroin on myös suurempi. Yhdistelemällä näitä kahta tapaa voidaan valmistaa ohuempia ja kevyempiä linssejä. Asfäärisiä linssejä käytetään yleensä lukemiseen tarkoitetulla voimakkuuksilla varustetuissa laseissa. Mitä suurempi lasien voimakkuus on, sitä paksummat linssit ovat. Asfääriset ja ohennetut linssit ovat ohuemmat, linssit eivät pullota kehyksistä ja lasit ovat myös kevyemmät.

Kaukolasit ovat keskeltä ohuet ja paksut reunoista. Asfäärinen muoto ei paranna linssien ulkonäköä yhtä merkittävästi kuin lukulasien linsseissä. Tästä huolimatta asfääriset linssit ovat kuitenkin ohuemmat. Sfäärisissä linsseissä vääristymä näkyy linssin keskeltä reunoihin päin katsottaessa. Asfäärisissä linsseissä vääristymä on pienempi tai poistettu kokonaan ja näköalue on leveämpi sfäärisiin linsseihin verrattuna. Sfääriset linssit aiheuttavat vääristymiä suurilla voimakkuuksilla varustettuja laseja käytettäessä. Esimerkiksi suuren voimakkuuden lukulaseja käytettäessä, kohteet voivat näyttää suuremmilta ja näyttää olevan lähempänä kuin mitä ne todellisuudessa ovat, ja myös silmät näyttävät suuremmilta lasien takana. Kaukovoimakkuuksilla varustettuja laseja käytettäessä kohteet voivat näyttää todellista pienemmiltä ja myös silmät näyttävät huomattavasti pienemmiltä lasien takana. Asfääriset linssit vähentävät näitä vaikutuksia. Mikäli asfääriset linssit varustetaan pelkästään naarmuuntumattomalla pinnoitteella, linssin litteä muoto aiheuttaa merkittäviä heijastumia. Tästä syystä tällaiset linssit onkin aina tilattava heijastamattomalla pinnoitteella. Kohteiden vääristymisen vuoksi asfääristen linssien käyttöön totutteleminen voi kestää jonkin aikaa.Hinnastossa sfääriset linssit on merkitty lyhenteellä ”SPH” ja asfääriset puolestaan lyhenteellä ”ASP”.

[/accordion]